ZESPÓŁ

Radca Prawny Kinga Strus-Kozłowska

Radca prawny

Kinga Strus-Kozłowska

Jest właścicielką i osobą zarządzającą Kancelarią, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach, Mediatorem Sądowym wpisanym na listę mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, Członkiem Zespołu Ds. Edukacji Prawnej przy Radzie OIRP w Kielcach.

Mecenas Kinga Strus-Kozłowska posiada przeszło 14 letnie doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Zakres jej praktyki zawodowej obejmuje:
• Procesy inwestycyjno budowlane, w tym również w sporach sądowych,
• Zamówienia publiczne,
• Umowy w obrocie gospodarczym i konsumenckim,
• Powstawanie nowych podmiotów, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje,
• Postępowania sądowe i arbitrażowe,
• Postępowania administracyjne,
• Prawo pracy i outsourcing,
• Negocjacje i mediacja,
• Kredyty frankowe,
• Windykacje,

Posiada uprawnienia Inspektora Danych.

Specjalizuje się również w szeroko rozumianym doradztwie prawnym z zakresu prawa autorskiego, zamówień publicznych, reprezentując klientów m.in. przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi oraz Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, w tym zakresie świadczy pomoc zarówno wykonawcom jak i zamawiającym, m.in. z branży budowlanej, produkcyjnej.

Obsługuje podmioty z branży hotelarskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach sądowych i sądowoadministracyjnych związanych. z procesem budowlanym i inwestycyjnym, w tym również w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

W sprawach klientów indywidualnych swoje zaangażowanie zawodowe Kinga Strus-Kozłowska koncentruje na sprawach rozwodowych, podziałach majątku dorobkowego, sprawach o nabycie na własność przez zasiedzenie, dotyczących służebności, błędach medycznych, oraz sprawach odszkodowawczych.

Na co dzień prowadzi obsługę prawną spółek, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych. Z sukcesem angażowała się w procesy międzynarodowych firm z branży budowlanej.

Kontakt:
tel. stacj.: 15 642 52 57
tel. kom. 509 512 784
strus-kozlowska@kancelaria-ksk.pl

PRACOWNICY

Martyna Konefał-Lichy

Radca prawny

Martyna Konefał-Lichy

Absolwentka prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł magistra, z wynikiem bardzo dobrym, zdobyła po obronie pracy magisterskiej,
w której analizowała problematykę instytucji umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (intercyzy). Doświadczenie prawnicze zdobywała w kancelariach radców prawnych, a także, w ramach wolontariatu, udzielając porad przy Akademickim Biurze Porad Prawnych w Stalowej Woli. Odbyła szkolenie w zakresie W Kancelarii i zajmuje się bieżącą obsługą klientów i koordynowaniem zadań,
a także przygotowywaniem pism procesowych oraz umów z tematyki prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych i prawa cywilnego. Dba o sprawy Klientów, sprawuje pieczę nad ich obsługą, szybkim przepływem informacji.
W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również tematyka prawa rodzinnego, prawa pracy, windykacja należności oraz szeroko rozumiane prawo własności intelektualnej. W wolnym czasie, z kotem na kolanach, czyta książki fantastyczne i biograficzne.

Kontakt:
tel. stacj.: 15 642 52 57
tel. kom.: 720 810 711
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

Daniel Sokalski Aplikant radcowski

Aplikant radcowski

Daniel Sokalski

Jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent prawa na WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Pracę magisterską dotyczącą odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej na przykładzie prawniczej spółki partnerskiej, z wynikiem bardzo dobrym, obronił w lipcu 2020 r., zdobywając tytuł magistra. Zdał specjalistyczny anglojęzyczny egzamin TOLES. W 2021 r. odbył szkolenie Inspektora Ochrony Danych, a w 2022 z zakresu kredytów frankowych.

W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, obsługą postępowań procesowych włącznie z reprezentacją przed sądami, doradztwem prawnym z zakresu prawa cywilnego i szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Specjalizuje się również w tzw. „Sprawach frankowych”. Na co dzień przygotowuje projekty pism procesowych oraz umów. Prywatnie interesuje się kinematografią, muzyką oraz sportem.

Kontakt:
tel. stacj.: 15 642 52 57
tel. kom.: 720 810 711
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

Aplikant radcowski Natalia Dziakowicz

Aplikant radcowski

Natalia Dziakowicz

Absolwentka wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem broniąc w czerwcu 2019 r. pracę magisterską w Katedrze Prawa i Postępowania Karnego. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.
W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą sekretariatu i koordynowaniem zadań, a także przygotowywaniem projektów pism procesowych, obsługą postępowań sądowych, analizą i doradztwem z zakresu prawa cywilnego, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności, prawa spadkowego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się również tematyka prawa karnego i postępowania karnego oraz prawa autorskiego.

Wolną chwilę poświęca na czytaniu książek i pisaniu recenzji. Prywatnie interesuje się historią, kryminalistyką.

Kontakt:
tel. stacj.: 15 642 52 57
tel. kom.: 720 810 711
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

WSPÓŁPRACOWNICY

Damian Kawecki

Radca prawny

Damian Kawecki

Radca prawny, Absolwent prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską dotyczącą postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, z wynikiem bardzo dobrym, obronił w czerwcu 2017 r., kończąc studia z wyróżnieniem oraz zdobywając tytuł magistra. W czasie studiów, w ramach wolontariatu, udzielał porad prawnych w Akademickim Biurze Porad Prawnych w Stalowej Woli – Rozwadowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał również odbywając praktyki w sądzie rejonowym oraz w prokuraturze rejonowej. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. W styczniu 2018 r. rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem projektów pism procesowych, opinii prawnych oraz umów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Do jego zadań należy także kontakt z klientem, pomoc w jego obsłudze oraz troska o szybki przepływ informacji. Obszar jego zainteresowań zawodowych stanowi prawo cywilne oraz spadkowe, prawo wykroczeń, a także prawo karne. W wolnych chwilach czyta artykuły dotyczące motoryzacji oraz analizuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne.

Kontakt:
tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl

Kancelaria w swojej działalności pozostaje w ścisłej współpracy z doświadczonymi specjalistami branżowymi (tłumacze, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci, rzeczoznawcy majątkowi i inni), a także, w zależności od potrzeb, angażuje do prowadzonych spraw większy zespół korzystając z pomocy adwokatów, radców prawnych i aplikantów.

Kinga Strus-Kozłowska
Radca Prawny
Stalowa Wola

Krajowa Izba Radców Prawnych

ul. Jagiellońska 25, 37-450 Stalowa Wola  NIP: 792-193-46-98
tel. kom. 509 512 784  tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl I strus-kozlowska@kancelaria-ksk.pl

Polityka prywatności
Informacja
Free WordPress Themes, Free Android Games