Świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwane dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, dalej: „ustawa”). Opracowujemy „Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” i „Analizę zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych”, pomagamy wdrożyć i monitorować przestrzeganie przepisów w tym zakresie. W ramach tej specjalizacji oferujemy Państwu: 

  1. Weryfikację procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO i ustawą,
  2. Analizę adekwatności stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych,
  3. monitorowanie przestrzegania przyjętej w dziedzinie ochrony danych osobowych polityki przez osoby upoważnione do przetwarzania danych,
  4. Wprowadzenie mechanizmów mających zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe oraz wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
  5.   Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, tak doraźnie na potrzeby przeprowadzenia audytu, wdrożenia odpowiednich procedur oraz dokumentacji RODO, jak również w dłuższej perspektywie. 

Kinga Strus-Kozłowska
Radca Prawny
Stalowa Wola

Krajowa Izba Radców Prawnych

ul. Jagiellońska 25, 37-450 Stalowa Wola  NIP: 792-193-46-98
tel. kom. 509 512 784  tel./fax: 15 642 52 57
sekretariat@kancelaria-ksk.pl I strus-kozlowska@kancelaria-ksk.pl

Polityka prywatności
Informacja
Free WordPress Themes, Free Android Games